Az EduWine projekt

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program által finanszírozott „EduWine” című projekt 2020. decemberében indult el. A projekt fő célja, hogy a magyar-szerb határmenti térségben – Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében, valamint Vajdaságban – a szőlészet-borászat gazdasági, turisztikai alapjait megerősítse, támogassa a szőlészeti-borászati ágazatban tevékenykedő szereplők piaci részvételét.

A projekt partnerségben kerül lebonyolítása, vezető partner a vajdasági Educons Egyetem (Univerzitet Educons, Sremska Kamenica), valamint az ürögi “Borislav Mihajlovic – Mihiz” szakközépiskola (Srednja stručna škola “Borislav Mihajlović Mihiz”, Irig), továbbá a magyar-szerb határtérség egész területén működő DKMT Duna – Körös – Maros – Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

A projekt eddigi megvalósítása során elkészült egy angol nyelvű tanulmány „Wine-growing areas” címmel, amely 6 olyan európai bortermelő határmenti régiót mutat be, ahol a szőlőtermesztésben érdekelt felek közötti határokon átnyúló együttműködés sikeres. Megismerhetjük a határmenti bortermelő régiók borászati együttműködéseit, bormarketing és a borturizmus terén szerzett tapasztalatait, azokat a jó gyakorlatokat, ötleteket, amelyek adaptálhatóak a magyar-szerb határtérségre. A tanulmány bemutatja a magyar és a szerb borvidékeket is Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyékből és Vajdaságból, ismerteti a jellemző szőlőfajtákat és borokat.

A dkmtwine.com című honlap és a kapcsolódó DKMTwine Facebook oldal népszerűsíti mind a projektet, mind a határmenti borrégiókat. A honlapon híreket, cikkeket olvashatnak a magyar-szerb borrégió érdekességeiről, aktualitásairól, illetve folyamatosan ajánlunk programokat is, amelyekre érdemes ellátogatni és megismerni a magyar-szerb borrégió turisztikai és kulináris kincseit!

Határtérségünk jelenleg nem rendelkezik a szőlészet-borászati ágazat terén funkcionális ágazati és stratégiai tervezéssel, irányítási koncepcióval. E tekintetben a projekt egy olyan innovatív stratégiai koncepciót kíván kidolgozni „Wine Learning Strategy” címen, amely a borágazatban rejlő lehetőségeket tárja fel a rendeltetési hely szintjén.

A projekt a határmenti szőlő- és borfajták közül különös hangsúlyt fektet a Kadarka szőlő- és borfajtára, mint lehetséges egyedi határmenti bor-szőlőfajta brandépítési lehetőségre, ennek kapcsán a projekt megvalósítása során:

  • a Kadarka, mint szőlő- és borfajta népszerűsítése céljából ún. „Kadarka szalonok” kerülnek megrendezésre mind Magyarországon, mind Szerbiában;
  • elkészül egy tananyag a Kadarka termesztéséről és a Kadarka bor készítéséről;
  • 0,5 hektár Kadarka szőlő ültetvény kerül kialakításra a Szerémségben, szőlészet-borászat ismeretek oktatása céljából.

Emellett a jövő borászai számára ösztöndíjprogram és nyári iskola teszi lehetővé, hogy a magyarországi és szerbiai szőlő-és bortermelést a helyszínen is megismerjék és gyakorlati képzésben vegyenek részt.

A projektben megvalósuló tevékenységek hozzájárulnak az egyéni termelők, fiatal szakemberek és kkv-k versenyképességének és foglalkoztatási potenciáljának növeléséhez, az új technológiák, eljárások, termékek és szolgáltatások kifejlesztése és adaptálása révén a magyar-szerb határmenti régió szőlő- és bortermelő ágazatának fejlesztéséhez.

A projekt aktuális eseményeiről, a programokról a dkmtwine.com honlap és DKMTwine Facebook oldal rendszeresen beszámol!