Ова веб страница је реализована уз финансијску подршку Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Садржај ове веб странице је искључива одговорност ДКМТ непрофитног јавноинтересног ДОО-а (мађ: DKMT Nonprofit Közhasznú Kft.). И ни на који начин се не може сматрати да садражава ставове Европске уније и/или Управљачког органа.

Ова интернет страница је организована уз финансијску подршку Европске уније кроз Интеррег-ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија. За садржај ове интернет странице је одговоран искљчиво ДКМТ непрофитног јавноинтересног ДОО-а (мађ: DKMT Nonprofit Közhasznú Kft.). и садржај овог документа не одражава званично мишљење Европске уније и/или Управљачког тела Програма.

Сва права задржана – DKMT Nonprofit Public Benefit Ltd.