II традиционална Јакабска берба (Jakabszállás). августа 27.Јакабсалаш 2022

Угодан заједнички рад на берби, славље и музика очекују вас 27. августа на Јакабској берби, чије место ће да буде виноград Јаноша Берентеа и његове породице у Јакабсалашу у II округу.

Сличне теме