18.08. 2022 - Шид, Главна улица, Винарска ноћ

Крајем августа правац Бегасзентгиорги (Житиште) и дивна војвођанска пића. Тачно време биће накнадно утврђено. 

Сличне теме