12.11.2022 - Мартон-напи ујбор костоло

Дегустација новог вина на Мартиндан 12. новембра 2022. "Пробај моје ново вино" - то је мото организатора којим и ове године очекују учеснике и посетиоце у Кишкереш, на већ традиционалну Дегустацију новог вина у Кишкерешу. Место приредбе је Винарија Медитеран фирме Др. Кути Селесети еш борасати Кфт. (Dr. Kuti Szőlészeti és Borászati Kft.) а организатори приредбе су вински витешки ред Гондизе (Gondűző Borlovagrend) и круг пријатеља Кишкереши Кадарка (Kiskőrösi Kadarka). Заједнички доручак, посвећивање вина, дегустација вина, оцењивање и завршни ручак очекују учеснике.

Сличне теме